Mitől iskolaérett egy gyermek?

Sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy „ez a gyermek olyan okos és ügyes, mehet iskolába”. Ez azonban így nem igaz, hiszen az iskolaérettség nem egyenlő az intelligenciával és az ügyességgel. Egy sokkal összetettebb fogalom: magába foglalja a gyermek egész személyiségének fejlettségét.
Az iskolaérettség az iskolai életre való alkalmasságot jelenti.

Az iskolaérettség jelei

Az iskolaérett gyermek jellemzői:

 • várja az iskolát, készül rá: jól be tud illeszkedni a közösségbe, képes a szabályokhoz rugalmasan alkalmazkodni;
 • elvégzi a rábízott feladatokat: képes háttérbe szorítani a vágyait a kötelességeivel szemben. A feladatvégzéseiben önálló, nem igényel folyamatos megerősítést;
 • kitartó: a figyelmét tartósan le lehet kötni, képes legalább 10-15 percig aktívan folyamatosan figyelni;
 • önálló munkavégzésre képes, nem igényel folyamatos megerősítést;
 • megérti az egyszerű utasításokat;
 • beszéde összefüggő, érthető, a hangokat tisztán ejti, képes jól megértetni magát a környezetével;
 • az iskolát kezdő gyermek nyitott és érdeklődő, ami alapul szolgál az iskolai tananyag elsajátításához
 • testalkata arányosság válik, a fogváltás folyamatban van;
 • a nagymozgása és a finommozgása kellően összerendezett, koordinált. Ez utóbbi az eredményes írástanulásnak a feltétele.

Az iskolaéretlenség jelei

Számos oka lehet annak, ha a gyermek nem „felel meg” az iskolaérettségi kritériumoknak:

 • egyes részképességek területén elmaradásai vannak;
 • fizikailag, szellemileg fáradékony;
 • figyelme könnyen elterelődik;
 • munkaérettsége nem megfelelő, „nagyon játékos”;
 • nincsenek elmaradásai, de nem szívesen nyilvánul meg mások előtt: tudja, de nem mondja meg;
 • a kudarcot nehezen tűri;
 • későn érő típus;
 • nagyon „önfejű”, nem szereti, ha irányítják stb.

A legjobbat szeretnénk Neki. De honnan tudja egy szülő, hogy mi a legjobb a gyermekének? Nem mindig az, amit a család gondol. Hiába szeretünk (mi is) oviba járni, hiába félünk az iskolától, van, hogy a visszatartással nagyobb “kárt” okozunk a gyermekben, mintha elengednénk őt az iskolába.

Döntésedben nagy segítséget nyújt a Gyermek Iránytű pontosan kidolgozott, írásban átadott felmérése.

Móricz Eszter vagyok, a Gyermek Iránytű megálmodója és alapítója. Szombathelyen, a Thököly utcában fogadom a családokat, hogy együtt meg tudjuk alapozni a döntést: menjen a gyermek jövőre iskolába, vagy maradjon még egy évet az oviban? 

Pedagógusként és coachként egyedülálló módszerrel tartom foglalkozásaimat és adok átlátható, pontos, írásos összegzést a gyermek iskolaérettségéről. 

Keressetek meg akár a felmérés, akár a továbbiak kapcsán!

gyermek és ifjúsági coach
esztimoricz
esztimoricz
Articles: 26